vicces videókkézilabdajó játék?apuciknakmyClubútba igazítunk
Egyéni keresés

D­zsu­dzsák Ba­lázs 1986-­ban szü­le­tett Deb­re­cen­ben. Nyír­l­ugo­son élt csa­lád­já­val, a­hol ko­rán fel­fi­gyel­tek te­het­sé­gé­re, be­vá­lo­gat­ták a deb­re­ce­ni csa­pat­ba.

hirdetés

D­zsu­dzsák Ba­lázs pá­lya­fu­tá­sa a 2000-2001 baj­nok­ság­gal kezdő­dött az U14-es csa­pat­tal. 2005-­ben mu­tat­ko­zott be a győz­tes csa­pat, a DVSC é­lén. 2007-­ben ír­ta a­lá szerző­dé­sét a PSV Eind­ho­ven­nel, majd 2011-­ben az An­zsi Ma­hacs­ka­la o­rosz csa­pat­hoz szerző­dött.